Wpływ stresu mniejszościowego na zdrowie psychiczne osób LGBTQ+

Realia, w jakich żyją osoby osoby LGBTQ+/osoby różnorodne pod względem tożsamości płciowej i seksualnej w obecnej rzeczywistości społecznej, naznaczone są często przejawami dyskryminacji, odrzucenia, stygmatyzacji, a nawet aktami przemocy. Zespół objawów wywołanych konkretnym rodzajem stresorów nazywany jest stresem mniejszościowym, z którym jedną ze skutecznych metod walki jest psychoterapia osób LGBTQ+.

wpływ stresu

Stres mniejszościowy u osób nieheteronormatywnych

Stresu doświadcza każdy bez względu na wiek, pozycję społeczną, płeć czy szerokość geograficzną. W niektórych przypadkach potrafi mobilizować do działania i mieć pozytywne skutki. Doświadczany długotrwale skutecznie odbiera jednak energię i motywację do wykonywania nawet codziennych czynności, odbija się na relacjach z innymi ludźmi i odbiera pewność siebie. Przyczyny stresu mogą być różne, a stresorem stać się zarówno osoba, wspomnienie, jak i sytuacja. W przypadku grup, takich jak społeczność LGBTQ+/osoby LGBTQ+, specyfika sytuacji społecznej może powodować stres mniejszościowy. Jest to określenie na szereg stresorów, z jakich mierzą się na co dzień geje, lesbijki, osoby biseksualne, transpłciowe i inne różnorodności seksualne i płciowe. Obejmują one krytykę, odrzucenie, wykluczenie oraz wszelkie formy dyskryminacji i strachu z uwagi na tożsamość płciową lub tożsamość (orientację) seksualną.

Czynniki stresu mniejszościowego u osób LGBTQ+

Chroniczne doświadczanie stresu mniejszościowego nie pozostaje bez znaczenia dla kondycji psychicznej. Znacząco podwyższa ryzyko wystąpienia stanów lękowych i depresyjnych. Osoby te znacznie częściej szukają także ukojenia w substancjach psychoaktywnych, narażając się na problemowe użytkowanie i uzależnienia. Stres mniejszościowy u osób LGBTQ+ może negatywnie wpływać na umiejętność tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi, a także prowadzić do znaczącego pogorszenia jakości życia. Główne czynniki wywołujące opisywane reakcje dzielą się na stresory dystalne, czyli sytuacje wykluczenia, dyskryminacji czy przemocy, oraz stresory proksymalne, czyli strach przed ujawnieniem swojej tożsamości, poczucie konieczności życia w ukryciu, niechęć, brak akceptacji i uprzedzenia względem samego siebie.

https://centrum-przestworza.pl/oferta/psychoterapia-lgbt/

Psychoterapia LGBTQ+ i kierunek działania

Jedną z najbardziej skutecznych metodą działania ze stresem mniejszościowym, jest psychoterapia dla osób LGBTQ+, oferowana między innymi przez Gabinet Psychoterapii Przestworza. Oferuje pełną zrozumienia i otwartości przestrzeń oraz rozmowy z terapeutą, którego celem jest zrozumienie indywidualnej sytuacji i umiejętne udzielenie niezbędnego wsparcia. Podjęcie psychoterapii pozwala zaakceptować własne cechy mniejszościowe i radzić sobie z brakiem tolerancji i akceptacji ze strony otoczenia. Daje poczucie bezpieczeństwa w przygotowaniu do coming outu, czy też tranzycji medycznej (medyczne działania afirmujące płeć), prawnej i społecznej. Jest także bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko dla osób doświadczających stresu mniejszościowego, ale także bliskich, którzy napotykają trudności w odnalezieniu się w nowej dla siebie sytuacji, bądź chcą świadomie i rzetelnie oferować wsparcie i pełnić funkcję sojusznika. 

Gabinet Psychoterapii Przestworza jest miejscem otwartym i przyjaznym dla społeczności LGBTQ+ i wszystkich grup mniejszościowych i szczególnie narażonych na przejawy wykluczenia i dyskryminacji. Zespół specjalistów stale aktualizuje stan swojej wiedzy, tworząc przestrzeń pozbawioną podziałów i zachowań dyskryminujących.

 

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *